top of page

Test fizičkim opterećenjem

Definicija

Test fizičkim optrećenjem pomaže Vašem lekaru da odredi koliko Vaše srce dobro podnosi napor. Kako Vaše telo funkcioniše teže tokom testa, ono zahteva više kiseonika, tako da srce mora da pumpa više krvi. Test može pokazati da li dolazi do smanjenja snabdevanja krvlju Vašeg srca putem koronarnih arterija.

Razlozi za izvođenje

Lekar može savetovati test zbog:

 

  • dijagnostike bolesti koronarnih arterija

  • dijagnostike uzroka bolova u grudima, nedostatka daha ili nestvestica

  • radi određivanja sigurnog nivoa napora

  • provere efikasnosti procedura koje su urađenje u cilju poboljšanja

  • cirkulacije koronarnih arterija

Način izvođenja testa

Tokom izvođenja testa osoba:

 

  • je povezana sa opremom za praćenje rada srca

  • hoda polako, u mestu, na pokretnoj traci Postepeno se povećavaju brzina i nagib trake imitirajući hod uzbrdo

  • može biti povezana posebnom cevi preko koje diše

  • može da zaustavi test u bilo kom trenutku ukoliko oseti bol u grudima, ne može da izdrži napor ili neku oseti drugu nelagodnost koja se može javiti u toku testa

  • je svo vreme testa pod nadzorom lekara koji kontroliše se krvni pritisak, puls, disanje i elektrokardiogram (EKG)

 

Rizici

Tokom izvođenja testa zdravi ljudi su pod vrlo malim rizikom, kao da hodaju bržim hodom uzbrdo. Medicinsko osbolje tokom celog testa vrši nadzor nad pacijentom prateći njegove vitalne funkcije.

Rezultati

U zavisnosti od rezultata testa, lekar može preporučiti još testova radi dalje dijagnostike ili savetovati koronarografiju.

Sve informacije su opšteg karaktera i ne mogu služiti za postavljanje dijagnoze, lečenje ili prognozu bolesti. Za detaljnije informacije obratite se Vašem lekaru.

bottom of page