top of page

O nama

Udruženje koronarnih jedinica Srbije

Predsednik udruženja

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Predrag Mitrović,

redovni profesor Medicinskog fakulteta,

Univerziteta u Beogradu.

Na mesto predsednika je izabran 2021. godine.

Istorijat udruženja

Udruzenje koronarnih jedinica Srbije, iako formalno

registrovano 2010. god., postoji od 1998. god.

Tada je njegovo formiranje inicirala i organizovala

prof dr Zorana Vasiljevic sa kolegama, lekarim iz 18,

da bi vec sledece godine okupilo lekare svih tada

postojecih 46 koronarnih jednica u Srbiji.

Cilj je bio da se zbog teskog stanja u vreme embarga,

koji se osecao veoma mnogo u svakodnevnom

lecenju bolesnika sa akutnim koronarnim

sindromom i urgentnim kardioloskim stanjima

utice i popravi njihova dijagnostika i lecenje.

Okupljanjem izuzetnih entuzijsta, profesionalaca,

kardiologa i internista, lekara koronarnih jedinica,

njihovom aktivnoscu i predanoscu postignuto

je nekoliko vaznih ciljeva u toku ovih 25 godina.

 

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara

o ostvarivanju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni

Statutom, kao i o poštovanju Statuta

i zakonitosti rada Udruženja.

 

Upravni odbor ima sedam članova, i to:

 • predsednika

 • budućeg predsednika

 • sekretara,

 • četiri člana/savetnika

Članovi Upravnog odbora su:

 • Predrag Mitrović – predsednik udruženja

 • Zorana Vasiljević – počasni predsednik udruženja

 • Goran Koraćević – budući predsednik udruženja

 • Marija Zdravković – prethodni predsednik udruženja

 • Dubravka Rajić – sekretar udruženja

 • Lidija Savić – sekretar udruženja

 • Vanja Balšić – član/savetnik

profdrZoranaVasiljevic.jpg
pm.jpg

Budući predsednik udruženja

Prof. dr Goran Koraćević

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu i Klinika za

kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu

Sekretari udruženja

Prim dr. Dubravka Rajić, 

Urgentni centar, Klinika za kardiologiju,

Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd

Ass dr. Lidija Savić, 

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i

Urgentni centar, Klinika za kardiologiju,

Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd

Radne grupe udruženja

Radne grupe udruženja osnovane su rade bržeg i efikasnijeg

rada udruženja. U okviru udruženja formirane su

sledeće radne grupe:

 

 1. Radna grupa za KME

 2. Radna grupa za implementaciju normativa u KJ

 3. Radna grupa za uslove rada u KJ

 4. Radna grupa lekara privatnika

 5. Radna grupa za Nacionalni Registar

 6. Radna grupa za naučno-istraživacki rad

 7. Radna grupa za implementaciju vodiča dobre kliničke prakse

 8. Radna grupa za transport bolesnika do sale

 9. Radna 3420grupa za medicinske sestre i tehničare

 10. Radna grupa za registar za ostala urgentna stanja

bottom of page