top of page

Izbori UKJS 2023

iStock-1499773226.jpg

Poštovani,

Nakon prijave na raspisani konkurs za izbor novih članova UO UKJ Srbije, koji je trajao do 02.06.2023. godine, prijavio se direktan broj kandidata. Izabrani su sledeći kandidati:

1. Prof. dr Goran Koraćević, budući predsednik UKJ Srbije

2. Prim. dr Dubravka Rajić, sekreta UKJ Srbije

3. Ass. dr Lidija Savić, član/sekretar UO UKJ Srbije

4. Prim. dr Vanja Balšić, član UO UKJ Srbije 

Prof. dr Predrag Mitrović, predsednik UKJS

bottom of page