top of page

Registar AKS

Odlukom UO UKJS od 20.03.2014. godine, UO udruženja preuzeo je prava i obaveze radne grupe za nacionalni registar.

Počevši od 1980. godine zakonski je regulisano vođenje Registra za koronarnu bolest srca na osnovu Plana statističkih istraživanja od interesa za Republiku, ali neadekvatno prikupljanje podataka imalo je za posledicu subregistraciju novootkrivenih slučajeva koronarne bolesti.

Tokom 2006. godine, Ekspertski tim za AKS i Institut Batut inicirali su organizovanje populacionog Registra za AKS (Registar za AKS u Srbiji – RAKSS). Tadašnji članovi Ekspertskog tima, u konsultaciji sa lekarima koji rade u koronarnim jedinicama, napravili su jedinstveni populacioni upitnik koji se popunjava za sve bolesnike lečene u koronarnim jedinicama Srbije.

 

Upitnik koji koronarne jedinice popunjavanju sadrži osnovne epidemiološke i demografske podatke o bolesnicima sa AKS lečenih u koronarnim jedinicima Srbije. Izveštaj populacionog registra pored apsolutnog broja novoobolelih i umrlih osoba od AKS prema uzrastu i polu, sadrži i sirove i standardizovane stope incidencije i mortaliteta, kao i karakteristike bolesnika sa AKS lečenih u koronarnim jedinicama Srbije.

 

Napredak u lečenju kardiovaskularnih bolesnika,uvođenje novih metoda lečenja, i potreba za potpunijim i preciznijim statističkim podacima doveli su do toga da je krajem 2012. godine pokrenuta inicijativa od strane Udruženja Koronarnih jedinica Srbije i Instituta Batut za promenu upitnika.

Novi registar mozete preuzeti u papirnoj i elektronskoj formi. Ukoliko registar preuzimate u elektronskoj formi obavezno procitajte uputstvo za popunjavanje i postavljanje baze.

Registar u papirnoj formi možete preuzeti OVDE

bottom of page