top of page

Diskecija aorte

Definicija

Disekcija aorte nastaje kada dođe do razdvajanja slojeva aorte. Aorta je glavna arterija koja vodi od srca. Zidovi arterija imaju tri sloja. Rascep u unutrašnjem sloju mogu može dovesti do toga da krv pod pritiskom dovede do rascepa slojeva aorte. Aortna disekcija je po život opasan događaj jer može dovesti do razvoja moždanog udara, iznenadnog prestanka rada srca ili do prekida dotoka krvi do glavnih organa, ili do potpunog rascepa aorte i smrtonosnog krvarenja.

Uzroci

Povišen krvni pritisak i oboljenja aorte su glavni uzroci. Ostale kongenitalna i stečena obolejnja aorte mogu takođe povećati verovatnoću da dođe do disekcije aorte.

Faktori rizika

 

 • Hipertenzija

 • Povrede grudnog koša (saobraćajni udesi)

 • Nasledni poremećaji vezivnog tkiva (na primer, Ehlers-Danlos sindrom, Marfanov sindrom)

 • Kasna trudnoća

 • Sifilis

 • Pušenje

 • Hiperlipidemija

Simptomi

Ako osetite bilo koji od simptoma ispod, kontaktirajte Vašeg lekara. Navedeni simptomi su najčešći, ali postoje i mnogi drugi mogući simptomi jer aorta snabdeva krvlju svaki organ u telu.

 

 • Iznenadni, cepajući bol u predelu grudi i leđa

 • Moždani udar

 • Nesvestica, gubitak svesti

 • Nedostatak daha

 • Iznenadna slabost

Dijagnoza

U velikom broju slučajeva, aortna disekcija, je naglo nastalo, životno ugrožavajuće stanje. Nakon anamneze i fizikalnog pregeda, mogu se koristiti sledeće dijagnostičke procedure:

 

 • RTG grudnog koša

 • Ehokardiografski pregled

 • CT grudnog koša

 • MRI grudinog koša

Lečenje

Osoba sa aortnom disekcijom će najverovatnije biti primljena u jedinicu intezivne nege radi stabilizacije i dalje evaluacije. Zavisno od tipa disekcije aorte dalje lečenje biće hirurško ili konzervativno

Prevencija

Da biste smanjili šanse za disekciju aorte, preduzmite sledeće korake:

 

 • Pratite i kontroliše krvni pritisak

 • Držite hiperlipidemiju pod kontrolom kroz pravilnu ishranau / ili upotrebu lekova

Sve informacije su opšteg karaktera i ne mogu služiti za postavljanje dijagnoze, lečenje ili prognozu bolesti. Za detaljnije informacije obratite se Vašem lekaru.

bottom of page