top of page

Korisne informacije

U ovom delu možete naći odgovore na pitanja u vezi sa kardiovaskularnim oboljenjima, simptomima, dijagnostičkim postupcima i terapiji.

Akutni koronarni sindrom

Akutni koronarni sindrom (AKS) je termin koji opisuje simptome vezane za loš protok krvi u srčani mišić. Ovo ima za posledicu bolove u grudima, ili anginu pektoris. Ovo je veoma ozbiljno stanje. ACS može da bude opasan po život. Ako mislite da imate AKS odmah potražite lekarsku pomoć.

 

Ceo tekst>>

Koronarografija / PCI

Kateterizacija srca i krvnih sudova je invazivna dijagnostička procedura kojoj se proverava stanje srca i srčanih krvnih sudova uz pomoć specijalnih katetera i rendgenskog zračenja. Kateterizacija srca i krvnih sudova se koristi za pronalaženje uzroka simptoma kao što su bol u grudima i poremećaji srčanog ritma.

 

Ceo tekst>>

Disekcija aorte

Disekcija aorte nastaje kada dođe do razdvajanja slojeva aorte. Aortna disekcija je po život opasan događaj jer može dovesti do razvoja moždanog udara, iznenadnog prestanka rada srca ili do prekida dotoka krvi do glavnih organa, ili do potpunog rascepa aorte i smrtonosnog krvarenja.

 

Ceo tekst>>

Test fizičkim opterećenjem

Test fizičkim optrećenjem pomaže Vašem lekaru da odredi koliko Vaše srce dobro podnosi napor. Kako Vaše telo funkcioniše teže tokom testa, ono zahteva više kiseonika, tako da srce mora da pumpa više krvi. Test može pokazati da li dolazi do smanjenja snabdevanja krvlju Vašeg srca putem koronarnih arterija.

 

Ceo tekst>>

Sve informacije su opšteg karaktera i ne mogu služiti za postavljanje dijagnoze, lečenje ili prognozu bolesti. Za detaljnije informacije obratite se Vašem lekaru.

bottom of page